Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 7: Overige bepalingen

Arti­kel 7: Ove­ri­ge bepalingen

1. Het bondsbestuur van IJshockey Nederland draagt zorg voor voldoende bekendmaking van deze klachtenregeling.
2. Het in deze klachtenregeling gestelde laat onverlet de mogelijkheid zich te wenden tot andere daartoe ge√ęigende personen of instanties, zoals een vertrouwenspersoon, tuchtcommissie dan
wel de civiele - of strafrechter.
3. Voor de behandeling van de klacht mogen door de klachtinstantie aan klager of beklaagde kosten in rekening worden gebracht.
4. Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en gewijzigd door het bondsbestuur van IJshockey Nederland.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48