Inlei­ding

Het bondsbestuur van IJshockey Nederland besluit:
- overwegende dat IJshockey Nederland de beginselen van het programma Goed Sportbestuur van NOC*NSF volmondig wenst te onderschrijven;
- overwegende dat voor de afwikkeling van ontvangen klachten een grote mate van zorgvuldigheid noodzakelijk is, zowel in het belang van de klager als dat van de beklaagde;
tot het vaststellen van de volgende klachtenregeling binnen IJshockey Nederland.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48