Home Regle¬≠men¬≠tenKlachtenregeling → Artikel 6: Bondsbestuursbesluit

Arti­kel 6: Bondsbestuursbesluit

Indien de beslissing een aanbeveling zoals bedoeld in artikel 5.2 bevat, deelt het bondsbestuur van IJshockey Nederland binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak aan de klager, de beklaagde en de klachteninstantie schriftelijk en gemotiveerd mee of de aanbeveling wordt opgevolgd, dan wel een andere maatregel wordt getroffen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48