Home Regle¬≠men¬≠ten → Artikel 1

Arti¬≠kel 1

Dit reglement is van toepassing op de competities waarvoor het Bondsbestuur dit reglement van toepassing verklaart. De licentiecommissie wordt hiervan onverwijld op de hoogte gebracht.
De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de licentiecommissie zoals bedoeld in artikel 37 van het Huishoudelijk Reglement.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:02