Home Regle¬≠men¬≠ten → Bijlage 1 algemene voorwaarden

Bij¬≠la¬≠ge 1 alge¬≠me¬≠ne voorwaarden

1.1 Jaarlijks voor 1 juni dient een lid dat wenst deel te nemen aan een competitie hiervoor een aanvraag in bij de licentiecommissie.
1.2 De aanvraag wordt gedaan door een volledige invulling van een format dat bij het bondsbureau wordt verkregen.
1.3 Voor 1 september van ieder jaar dient een borg te zijn betaald ter hoogte van EUR 3.000,00 op een door de Bond aan te wijzen rekening. Deze borg wordt verbeurt wanneer een team gedurende een competitie wordt teruggetrokken of een licentie vervallen wordt verklaard.
1.4 De statuten van het lid dienen te zijn goedgekeurd door de Bond. Deze wordt bij de aanvraag overlegd inclusief overige reglementen en een actueel uittreksel uit de Kamer van Koophandel.
1.5 Bij de aanvraag wordt een overzicht terzake de organisatiestructuur verstrekt, waarin opgenomen bestaande samenwerkingsverbanden.
1.6 Een communicatieplan wordt bij de aanvraag overlegd, waarbij is voorzien in een neutrale omroeper bij begeleiding van wedstrijden, de wijze van aankondiging van wedstrijden, een uitgave van een programmablad, actieve en actuele journalistieke bijdrage aan de webportal Eredivisie, live invullen van het online wedstrijdformulier, de medewerking aan media-uitingen, waaronder uitzending via radio en tv. Dit plan wordt opgesteld overeenkomstig het hiervoor beschikbare format.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:09