Arti¬≠kel 4

Een licentie wordt verstrekt wanneer het lid voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement.
De licentiecommissie kan een lid dispensatie verlenen om aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit reglement te voldoen. Een dergelijke dispensatie kan worden verleend onder door de licentiecommissie te bepalen voorwaarden en is beperkt in tijd.
In het geval dat een lid failliet wordt verklaard, vervalt de aan hem verstrekte licentie. Een verzoek tot het verstrekken van een licentie aan een lid c.q. kandidaat-lid dat thuisbasis in dezelfde stad kent, na een verval van een licentie wordt alleen verstrekt nadat dit (kandidaat)lid via een promotie vanuit een lagere competitie in aanmerking komt voor een promotie naar deze competitie.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:05