Home Regle¬≠men¬≠ten → Bijlage 3 financi√ęle voorwaarden

Bij¬≠la¬≠ge 3 finan¬≠ci¬≠√ę¬≠le voorwaarden

De ingediende licentieaanvraag dient te zijn voorzien van:
1.1 Een sluitende begroting voor het komende boekjaar goedgekeurd door het bestuur van het lid inclusief een gedetailleerd en gedocumenteerde onderbouwing van de opgenomen posten. Evenzo moet een liquiditeitsprognose voor het komende boekjaar worden overlegd.
1.2 De begroting voor het lopende jaar, voorlopige resultatenrekening van het lid over het lopende jaar alsmede de voorlopige balans over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar.
1.3 Een begroting en jaarrekening over de drie voorafgaande afgesloten boekjaren.
1.4 Een lid dient ten tijde van de licentieaanvraag schuldenvrij te zijn. In het geval van een schuldpositie, moet dit zijn voorzien van een concreet plan waaruit blijkt hoe deze schuld wordt afgelost. Schulden, ten tijde van het verlenen van de licentie, aan de Bond en/of haar leden moeten zijn afgelost alvorens de licentie wordt verstrekt.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:11