Arti¬≠kel 3

Het bondbestuur stelt, gehoord hebbende de licentiecommissie, de licentievoorwaarden vast waaraan een lid moet voldoen om voor een licentie in aanmerking te komen. Dit gebeurt op basis van een door de licentiecommissie op te stellen licentievoorwaarden. Deze licentievoorwaarden worden jaarlijks uiterlijk 1 mei bekend gemaakt. De licentievoorwaarden zijn opgenomen als bijlagen bij dit reglement en zien op de volgende onderwerpen:
Bijlage 1 algemene voorwaarden
Bijlage 2 voorwaarden terzake spelersontwikkeling
Bijlage 3 financi√ęle voorwaarden
Bijlage 4 accommodatie voorwaarden.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:04