Arti¬≠kel 2

Een lid dat wenst uit te komen in een competitie die valt onder de werkingssfeer van dit reglement behoort in het bezit te zijn van een door de licentiecommissie verstrekte licentie. Deze licentie dient uiterlijk 1 augustus van ieder jaar in het bezit van het lid te zijn om mee te kunnen doen aan de bedoelde competitie. Een licentie houdt in dat een lid gerechtigd is om met een team deel te nemen aan de bedoelde competitie.
Een lid dat niet voor 1 juni, voorafgaand aan het competitiejaar waarvoor de licentie is bedoeld, een aanvraag voor een licentie heeft aangevraagd en later een licentieaanvraag indient, dan wel de aanvraag onvolledig indient, verbeurt een boete van EUR 1.000,00 per maand dat sprake is van een te late aanvraag.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:03