Home Regle¬≠men¬≠ten → Bijlage 2 voorwaarden terzake spelersontwikkeling

Bij¬≠la¬≠ge 2 voor¬≠waar¬≠den ter¬≠za¬≠ke spelersontwikkeling

2.1 Een lid dient om in aanmerking te komen voor een licentie tenminste te beschikken over 5 andere teams, welke uitkomen in junioren in elke leeftijdsklasse en/of de Eerste Divisie. Eventueel kan een lid hiertoe een samenwerkingsverband met een ander lid in dezelfde stad afsluiten. In dat geval dient de samenwerking zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst welke moet zijn goedgekeurd door de licentiecommissie.
2.2 De hoofdtrainer-coach dient te beschikken over gediplomeerd IJshockey Sportleider 4 of is IJshockey Topcoach óf heeft minimaal 2 jaar ervaring als hoofd- of als assistent-trainer/coach op niveau van de Eredivisie of minimaal vergelijkbaar niveau.
2.3 Voor ieder lid alsmede samenwerkingsverband geldt dat voor iedere speler tot 23 jaar een persoonlijk ontwikkelplan beschikbaar is overeenkomstig het model dat door de licentiecommissie is vastgesteld.
2.4 Ieder lid of samenwerkingsverband dient te beschikken over een jeugdtrainer die minimaal de opleiding IJshockey Sportleider 4 met succes heeft afgerond.
2.5 Ieder lid of samenwerkingsverband dient te beschikken over een door het Bondsbestuur goedgekeurd jeugdopleidingsplan. IJshockey Nederland stelt hiervoor nadere criteria vast.
2.6 Ieder team dat voor het lid of samenwerkingsverband uitkomt beschikt over een trainer-coach die tenminste de opleiding IJshockey Sportleider 1 met succes heeft afgerond.

Laatst gewijzigd op 10 mei 2023 om 18:10