Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Code Goed Sportbestuur

Code Goed Sportbestuur

Herziening Code Goed Sportbestuur

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Sinds 2005 bestaat de Code Goed Sportbestuur, waar IJshockey Nederland zich aan houdt. Deze code biedt een kompas voor een sterk, integer, bewust en maatschappelijk verantwoord bestuur. De code is door de toenemende maatschappelijke waarde en professionaliteit van de sport recentelijk herzien. De nieuwe code is ontwikkeld door vertegenwoordigers van sportbonden, sportclubs en sportbedrijven. Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van NOC*NSF van mei 2021 is de code aangenomen. Eind september vond de officiële lancering plaats.

Inhoud nieuwe code

In plaats van de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene code vier principes van goed sportbestuur centraal:

  • Verantwoordelijkheid
  • Democratie
  • Maatschappij
  • Transparantie

Aan de hand van deze principes dient het Bondsbestuur invulling te geven aan sterk en bewust besturen met een heldere koers. De code is verankerd in de “Minimale Kwaliteitseisen” van NOC*NSF.

Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe dienen bestuurders (meer) verantwoording af te leggen over de naleving van de code. Het pas-toe-en-leg-uit-principe waarborgt de eerder genoemde vier principes in de praktijk. Bij ‘transparantie’ dient een bestuurder bijvoorbeeld te kunnen verantwoorden hoe hij/zij tot een keuze over een bepaald besluit is gekomen.

De nieuwe code biedt de mogelijkheid (een zogenaamde “toolkit”) voor nieuwe bestuurders tot het bekijken van video’s, het volgen van E-learning’s en het doen van een zelfscan.

Laatst gewijzigd op 2 juli 2024 om 17:48