Home OrganisatieSamen voor een veilig sportklimaat → Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Ver­trou­wens­con­tact­per­soon (VCP)

Stel als vereniging een VCP aan

Je doet er als vereniging alles aan om jouw leden een prettige, veilige sportomgeving te bieden. Maar hoe hard je je hiervoor ook inspant, de kans bestaat altijd dat ergens op of rond de ijsbaan iemand een grens overschrijdt. Wie zich het slachtoffer voelt van ongewenst gedrag, getuige is van of zich zorgen maakt over een veilige sportomgeving moet daarover eenvoudig en vertrouwelijk contact kunnen opnemen.

Het is goed om hiervoor als vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Een VCP fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt binnen de vereniging, voor iedereen die opmerkingen, vragen, zorgen of signalen heeft over een veilige sportomgeving of (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren. Een VCP is makkelijk vindbaar en aanspreekbaar voor sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden, toeschouwers en wijkagenten.

Luisterend oor

Samen met het bestuur werk je als VCP mee aan preventie door een positieve en eerlijke sportcultuur te creëren. Als het onverhoopt toch misgaat, dan ben jij het luisterend oor voor degene die grensoverschrijdend gedrag ervaren heeft. Jij hoeft als VCP de zaak niet op te lossen of sancties op te leggen. Wel help je degene die contact met je opneemt om de juiste vervolgstappen te zetten, indien mogelijk in samenspraak met het bestuur van de vereniging.In alle gevallen garandeer je dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk worden behandeld. Je gaat discreet met informatie om. Als VCP van een vereniging kun je altijd bij IJshockey Nederland terecht voor advies. Wij hebben als bond een vertrouwenscontactpersoon in dienst, onder meer vanwege deze adviesrol richting verenigingen.

Functieprofiel

Wil je als vereniging een VCP aanstellen, of heb je als vrijwilliger interesse om deze rol binnen een vereniging te vervullen, check dan hier voor meer informatie deze animatie en een functieprofiel van een VCP.

Laatst gewijzigd op 2 juli 2024 om 17:50