Home Regle¬≠men¬≠tenReglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS) → Artikel 4: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens

Arti­kel 4: Uit­gangs­pun­ten voor het ver­wer­ken van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit reglement verwerkt.
2. De persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
3. De persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het in artikel 2 lid 2 vermelde doel.
4. Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van KISS is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de bond, omdat:
a. de bond belang heeft bij het op juiste wijze vaststellen van het door de bond in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen stemmen;
b. de bond voor het voorbereiden en evalueren van het eigen beleid belang heeft bij de statistische gegevens die NOC*NSF op basis van de van alle sportbonden verkregen persoonsgegevens aan de bond kan verstrekken.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48