Arti­kel 5: Verzet

1. Een betrokkene kan vanwege bijzondere omstandigheden schriftelijk gemotiveerd verzet aantekenen tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens in het kader van KISS wanneer hij oordeelt dat NOC*NSF en/of de bond geen gerechtvaardigd belang heeft bij het in het kader van KISS verwerken van zijn persoonsgegevens of wanneer hij meent dat zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
2. De beheerder beoordeelt binnen vier weken of het verzet terecht is, in welk geval het verwerken van persoonsgegevens van de betrokkene met onmiddellijke ingang wordt be√ęindigd.
3. De beheerder informeert de betrokkene schriftelijk over zijn beslissing.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48