Home Regle¬≠men¬≠ten → Reglement Kennis Informatie Systeem Sport (KISS)

Regle­ment Ken­nis Infor­ma­tie Sys­teem Sport (KISS)

Vanaf 2011 is het een algemene voorwaarde voor De Lotto om bij NOC*NSF de volgende gegevens aan te leveren: geboortedatum, postcode, geslacht, lidnummer bond en aanvangsdatum van het lidmaatschap. Het doel van KISS is dat de georganiseerde sport vanaf 2012 beschikt over een betrouwbaar en valide informatiesysteem dat zowel buiten als binnen de georganiseerde sport bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48