Arti¬≠kel 3: Taken

a. De Atletenvertegenwoordiging streeft het bereiken van haar doel(en) na door overleg, in dit reglement nader omschreven -overlegmomenten en het uitoefenen van initiatief-, informatie-, advies en instemmingsrecht.
b. De leden van de Atletenvertegenwoordiging hebben in ieder geval de volgende taken:
- Het meedenken en meepraten over zaken die Topsport(ers) raken;
- Het meedoen aan activiteiten van de Atletenvertegenwoordiging;
- Het informeren van de Topsporters over de activiteiten van de Atletenvertegenwoordiging;
- Het communiceren met Topsporters, de Bond en andere stakeholders;
- Het eventueel volgen van opleidingen/trainingen gericht op de werkzaamheden binnen de Atletenvertegenwoordiging.

Laatst gewijzigd op 6 mei 2024 om 12:13