Arti¬≠kel 6

a. In alle gevallen waarin dit Directiestatuut niet voorziet of een verschil van inzicht over de uitleg hiervan ontstaat, beslist het bondsbestuur.
b. Wijzigingen in dit Directiestatuut kunnen alleen door het bondsbestuur worden vastgesteld.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46