Home Regle¬≠men¬≠tenDirectiestatuut IJshockey Nederland → Bijlage 1: Procuratiestatuut IJNL

Bij¬≠la¬≠ge 1: Pro¬≠cu¬≠ra¬≠tie¬≠sta¬≠tuut IJNL

Het bondsbestuur van IJNL besluit, met inachtneming van het directiestatuut IJNL, zoals vastgesteld bij besluit van het bondsbestuur d.d. 24 juni 2020.
- Overwegende dat in het directiestatuut bevoegdheden met betrekking tot de dagelijkse vertegenwoordiging van IJNL en de leiding van de werkorganisatie op het bondsbureau door het bondsbestuur zijn overgedragen aan de directeur;
- Overwegende dat het in navolging van het directiestatuut IJNL gewenst is om vast te stellen welke financi√ęle verplichtingen de directeur namens IJNL mag aangaan;
De volgende procuratieregeling vast te stellen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46