Arti¬≠kel 1

Het bondsbestuur van IJNL hanteert een bestuursmodel dat omschreven kan worden als ‚Äėbesturen op hoofdlijnen‚Äô. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:

- Het denken en handelen van het bondsbestuur op het niveau van visie en strategie;
- Het representeren van IJNL door bondsbestuur en directeur in voorkomende gelegenheden.
- Het opdragen van de beleidsvoorbereiding aan de directeur van IJNL, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het bondsbestuur voorlegt;
- Het opdragen van de uitwerking, detaillering en uitvoering van de bondsbestuursbesluiten aan de directeur van IJNL;
- Het houden van toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid door het bondsbestuur onder andere aan de hand van door de directeur overlegde (financi√ęle) rapportages, (financieel) jaarverslag, managementverslagen en dergelijke.
- Het representeren van IJNL door bondsbestuur en directeur in voorkomende gelegenheden.

In dit bestuursmodel vertegenwoordigt de directeur de werkorganisatie -bestaande uit betaalde medewerkers en vrijwilligers - binnen het bondsbestuur van IJNL.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46