Home Regle¬≠men¬≠tenDirectiestatuut IJshockey Nederland → Bijlage 2: Antidoping statuut IJNL

Bij¬≠la¬≠ge 2: Anti¬≠do¬≠ping sta¬≠tuut IJNL

Het bondsbestuur van IJNL besluit, met inachtneming van het directiestatuut IJNL, zoals gewijzigd vastgesteld bij besluit van het bondsbestuur d.d. 24 juni 2020:
- Overwegende dat in het directiestatuut bevoegdheden met betrekking tot de dagelijkse vertegenwoordiging van IJNL en de leiding van de werkorganisatie op het bondsbureau door het bondsbestuur zijn overgedragen aan de algemeen directeur;
- Overwegende dat het in navolging van het directiestatuut IJNL gewenst is om vast te stellen welke taken aan de directeur zijn opgedragen in het geval sprake is van een positiefmelding in het kader van de uitvoering van het antidopingbeleid;
de volgende regeling vast te stellen:

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46