Arti¬≠kel 5

a. De directeur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel van IJNL en tot de vaststelling en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.
b. De directeur wordt bij langdurige afwezigheid waargenomen door een bestuurslid van IJNL, dan wel een door het bondsbestuur aan te wijzen ander. Hiervoor wordt voor zover nodig door het bondsbestuur een mandaatregeling getroffen.
c. De voorzitter van het bondsbestuur voert in een jaarcyclus, een startgesprek, voortgangsgesprek(ken) en een beoordelingsgesprek met de directeur.
d. De directeur kan, na voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur, op nationaal en internationaal niveau bestuursfuncties en/of adviseurschappen bekleden en deel uitmaken van commissies.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46