Arti¬≠kel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als “Procuratiestatuut IJNL’.

Aldus vastgesteld, als voorgenomen besluit, door het bondsbestuur van IJNL, Tilburg, 24 juni 2020.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46