Arti¬≠kel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als “Antidoping Statuut IJNL".

Aldus vastgesteld, als voorgenomen besluit, door het bestuur van IJNL, Tilburg, 24 juni 2020.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46