Arti¬≠kel 2

1. Binnen IJNL is een overzicht beschikbaar van de verschillende bankrekeningen en de daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt daarbij is dat de directeur en de penningmeester in het bestuur als gemachtigde kunnen optreden. Het bestuur is bevoegd hiervan af te wijken.
2. Bij langdurige afwezigheid van de directeur beschikt zijn eventuele vervanger gedurende de waarneming over dezelfde bevoegdheden als de directeur. Er wordt voor zover nodig een mandaatregeling door het bestuur getroffen.
3. Er wordt een interne werkwijze voor de uitvoering van de procuratie vastgesteld. Binnen de kaders van de door de Algemene Leden Vergadering jaarlijks vast te stellen (werk)begroting wordt de volgende procuratieprocedure (financieel mandaat) vastgelegd:

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 17:46