Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 13: Algemeen

Arti­kel 13: Algemeen

Beslissingen omtrent tuchtmaatregelen krachtens dit reglement opgelegd kunnen geen rechten op schadeloosstelling doen ontstaan, uit welke grond dan ook.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48