Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 8: Bijlage bij het tuchtreglement

Arti­kel 8: Bij­la­ge bij het tuchtreglement

1. De aangifte, het aanhangig maken van tuchtzaken en de werkwijze van de tuchtcommissie worden zo nodig geregeld bij een door de tuchtcommissie vast te stellen bijlage bij het tuchtreglement.
2. De in sub 1 bedoelde bijlage treedt in werking na goedkeuring daarvan door het bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48