Home Regle¬≠men¬≠tenTuchtreglement → Artikel 8: Bijlage bij het tuchtreglement

Arti­kel 8: Bij­la­ge bij het tuchtreglement

1. De aangifte, het aanhangig maken van tuchtzaken en de werkwijze van de tuchtcommissie worden zo nodig geregeld bij een door de tuchtcommissie vast te stellen bijlage bij het tuchtreglement.
2. De reikwijdte en werkwijze van de in artikel 4 lid 8 omschreven commissie wordt zo nodig geregeld in de bijlage van het Tuchtreglement.
3. De in lid 1 en lid 2 bedoelde bijlagen treden in werking na goedkeuring daarvan door het bondsbestuur.

Laatst gewijzigd op 3 juli 2023 om 12:55