Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 1: Arbitrage

Arti­kel 1: Arbitrage

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 lid 6 van de Statuten worden de in artikel 2 bedoelde geschillen met uitsluiting van de burgerlijke rechter onderworpen aan arbitrage van IJshockey Nederland, als bedoeld in dit reglement.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48