Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 9: Rechtspraak naar billijkheid

Arti­kel 9: Recht­spraak naar billijkheid

1. De arbiters zullen, met inachtneming van de statuten, reglementen en besluiten van de bond, rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
2. Een uitspraak van de arbitragecommissie is voor partijen bindend en is niet vatbaar voor beroep.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48