Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 18: Veroordeling in de kosten

Arti­kel 18: Ver­oor­de­ling in de kosten

1. Partijen kunnen worden veroordeeld tot betaling van zowel de proceskosten bestaande uit de kosten van de arbitragecommissie, griffierecht en de kosten van juridische bijstand van de wederpartij; in het laatste geval tot een door het bondsbestuur vast te stellen maximum.
2. De arbitragecommissie bepaalt in het vonnis in welke verhouding door partijen de kosten worden gedragen.
3. De arbitragecommissie kan bepalen dat een partij in verband met de in lid 1 bedoelde kosten een waarborgsom bij de IJNL moet storten, als ook dat in de loop van de procedure bijstorting zal moeten plaatsvinden. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, zal de behandeling van de zaak worden opgeschort.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48