Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 20: Overgangsregeling

Arti­kel 20: Overgangsregeling

Dit reglement is van toepassing op alle geschillen die bij het college van arbiters aanhangig worden gemaakt, na de datum van vaststelling van het onderhavige reglement.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48