Home Regle¬≠men¬≠tenArbitragereglement → Artikel 7: Arbitragecommissies

Arti­kel 7: Arbitragecommissies

1. Voor elk voorkomend geschil wordt door de algemeen voorzitter een arbitragecommissie van drie arbiters geformeerd, bestaande uit een voorzitter, als vermeld op lijst A, en twee andere arbiters, als vermeld op lijst A en B.
2. De arbiters moeten telkens hun benoeming als arbiter schriftelijk aanvaarden.
3. De taak van de arbitragecommissie duurt voort tot en met het depot van het vonnis ter griffie of het aanvaarden van een schikking door partijen.
4. De arbitragecommissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:48