Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 33: Clubscheidsrechters

Arti­kel 33: Clubscheidsrechters

a. De scheidsrechterscommissie en de competitiecommissie kunnen na overleg gemeenschappelijk besluiten in een competitie geen scheidsrechters en linespersons aan te wijzen. De thuisspelende vereniging of contractant dient dan zelf voor clubscheidsrechters te zorgen. De scheidsrechterscommissie bepaalt in de betreffende competitie wel het systeem van arbitrage.

b. Onder clubscheidsrechter als bedoeld in lid a. van dit artikel wordt verstaan een persoon, die niet voorkomt op een door de scheidsrechterscommissie voor het betreffende seizoen gepubliceerde lijst van IJNL-scheidsrechters, maar die wel - aantoonbaar - voldoende kennis (van de spelregels) respectievelijk ervaring heeft om een wedstrijd naar behoren te leiden.

c. De vereniging of contractant dient de clubscheidsrechter bij voorkeur voorafgaand aan het seizoen via de online ledenadministratie van IJshockey Nederland aan te melden bij IJshockey Nederland. Een clubscheidsrechter, die niet als speler of teambegeleider is geregistreerd dient door de vereniging of contractant bij IJshockey Nederland te worden geregistreerd.

d. Clubscheidsrechters moeten volgens het arbitragesysteem (in bijlage bij het sportreglement opgenomen) worden ingezet.

e. Indien een vereniging in gebreke is bij het toewijzen van een clubscheidsrechter wordt dat bestraft met een boete van ‚ā¨ 100 per overtreding.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2024 om 18:15

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting Oberliga, CEHL en Eredivisie

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig