Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 30: Wedstrijdtijd

Arti­kel 30: Wedstrijdtijd

a. Een wedstrijd bestaat uit drie periodes van twintig minuten effectieve speeltijd, dat wil zeggen dat de wedstrijdklok bij iedere onderbreking van het spel wordt stilgezet. In de Tweede of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kunnen door de competitiecommissie afwijkende wedstrijdtijden worden vastgesteld. De wedstrijdklok kan zowel aflopend als oplopend gebruikt worden.

b. In de Bekercompetitie, het Landskampioenschap en Eredivisie dient voor aanvang van de wedstrijd aan de teams de gelegenheid te worden geboden op het ijs een warming-up af te werken. Deze warming-up duurt bij voorkeur twintig, doch in ieder geval vijftien minuten. Na de warming-up en voor aanvang van de wedstrijd, dient het ijs te worden gedweild. Ook tussen de periodes dient het ijs te worden gedweild. Exact vijftien minuten nadat een periode is afgelopen, dient de volgende periode aan te vangen. Drie minuten voordat deze vijftien minuten zijn verstreken, dient de official-scorer de teams en de scheidsrechters hiervan in kennis te stellen.

c. Voor wedstrijden van drie keer twintig minuten effectieve speeltijd in de Tweede of lagere divisie of in een juniorencompetitie, geldt als uitgangspunt dat deze binnen twee uur gespeeld dienen te worden. Hierbij zijn de volgende richtlijnen van toepassing:
- na een warming-up van vijf minuten direct spelen;
- tussen de eerste en tweede periode wordt het ijs niet gedweild en wordt een pauze van drie minuten in acht genomen, waarbij de teams op het ijs of op de spelersbank blijven;
- tussen de tweede en derde periode wordt het ijs gedweild en wordt een pauze van maximaal vijftien minuten in acht genomen;
- indien de beschikbare ‚Äėwedstrijdijstijd‚Äô overschreden dreigt te worden, dient in de derde periode gedeeltelijk, bijvoorbeeld de eerste tien minuten, 'vuile' tijd te worden gespeeld, dat wil zeggen dat de wedstrijdklok doorloopt bij spelonderbrekingen, zulks na overleg tussen de official-scorer, de scheidsrechter en de teamleiders. Dit overleg dient plaats te vinden voor aanvang van de derde periode of op een later moment wanneer duidelijk wordt dat de beschikbare ijstijd wordt overschreden. Het streven dient er altijd op gericht te zijn de laatste vijf minuten van de derde periode effectieve tijd te spelen.

d. Indien het thuisteam over meer ‚Äėwedstrijdijstijd‚Äô beschikt, kan (voorafgaand aan de wedstrijd of voorafgaand aan de derde periode) in overleg tussen de official-scorer, de scheidsrechter en de teamleiders van het onder lid c gestelde worden afgeweken.

e. In de Tweede of lagere divisie of in een juniorencompetitie, kan geen time-out worden aangevraagd (het betreffende gedeelte van het IIHF-spelregelboek is in deze competities niet van toepassing). De competitiecommissie kan besluiten om bij landelijke finales hiervan af te wijken.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:14

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement