Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 19: Samenstelling teams

Arti¬≠kel 19: Samen¬≠stel¬≠ling teams

a. Voor een seniorenspeler geldt de basisregel dat hij alleen gerechtigd is uit te komen in de competitie waarvoor hij in het betreffende seizoen via de teamlijst is aangemeld.

b. Voor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdsbepaling van die competitie mag uitkomen.

c. Het is juniorenspelers (U17, U18, U19, U20) die op enig moment in het seizoen een wedstrijd in de Eredivisie hebben gespeeld niet toegestaan in een lagere seniorendivisie (Tweede, Derde, Vierde, Vijfde of Zesde divisie) uit te komen.

d. De competitiecommissie kan per seizoen (categorie√ęn) spelers en/of competities aanwijzen waarvoor, al dan niet onder nader vast te stellen voorwaarden, de basisregel genoemd in lid a. en b. niet geldt.

e. Switchen van veldspelers is tussen twee (of meer) teams in dezelfde competitie en van dezelfde vereniging bij U13, U15 en U17 niet toegestaan.

f. Lid e. van dit artikel is ook van toepassing op spelers die op basis van hun leeftijd in een hogere leeftijdscategorie mogen uitkomen.

g. 1. Deelname aan de studentencompetitie staat open voor teams die gelieerd zijn aan een onderwijsinstelling (MBO, HBO of WO) of de daartoe behorende sportinstelling.
2. Wanneer een team wenst deel te nemen maar niet aan artikel 19.g.1. Voldoet, kunnen de reeds deelnemende teams een (jaarlijks te hernieuwen) uitzondering maken.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:01

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement