Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 19: Samenstelling teams

Arti¬≠kel 19: Samen¬≠stel¬≠ling teams

a. Voor een seniorenspeler geldt de basisregel dat hij alleen gerechtigd is uit te komen in de competitie waarvoor hij in het betreffende seizoen via de teamlijst is aangemeld.
b. Voor een juniorenspeler geldt de basisregel dat hij gerechtigd is om uit te komen in iedere competitie waarin zijn leeftijdscategorie op basis van de leeftijdsbepaling van die competitie mag uitkomen.
c. Het is een juniorenspeler (U17, U18, U19, U20), die het huidige seizoen op enig moment is aangemeld voor een team in de eredivisie of eerste divisie, niet toegestaan om daarna datzelfde seizoen in de tweede divisie of lagere seniorendivisie, uit te komen.
d. De competitiecommissie kan per seizoen (categorie√ęn) spelers en/of competities aanwijzen waarvoor, al dan niet onder nader vast te stellen voorwaarden, de basisregel genoemd in lid a niet geldt.
e. Switchen van veldspelers tussen twee (of meer) teams van dezelfde vereniging bij U13, U15 en U17 is niet toegestaan tijdens de voorronde. Na de voorronde en voor aanvang van de vervolgcompetitie mogen veldspelers wel van team worden gewisseld. Als twee (of meer) teams in de vervolgcompetitie in dezelfde divisie uitkomen, is switchen van veldspelers wederom niet toegestaan. Als twee (of meer) teams in de vervolgcompetitie niet in dezelfde divisie uitkomen, mogen veldspelers uit een team in een lagere divisie meespelen met een team in een hogere divisie. Indien een veldspeler voor de vijfde keer meedoet in een hogere divisie, mag hij of zij niet meer meedoen in de lagere divisie. Als twee (of meer) teams in de vervolgcompetitie niet in dezelfde divisie uitkomen, mag een veldspeler worden teruggezet van een hogere naar een lagere divisie. Een veldspeler die wordt teruggezet, mag niet meer meedoen in de hogere divisie. Dit lid is niet van toepassing op doelverdedigers.
f. Lid e. van dit artikel is ook van toepassing op spelers die op basis van hun leeftijd in een hogere leeftijdscategorie mogen uitkomen.
g.
1. Deelname aan de studentencompetitie staat open voor teams die gelieerd zijn aan een onderwijsinstelling (MBO, HBO of WO) of de daartoe behorende sportinstelling.
2. Wanneer een team wenst deel te nemen maar niet aan artikel 19.g.1. voldoet, kunnen de reeds deelnemende teams een (jaarlijks te hernieuwen) uitzondering maken.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende teams

Artikel 8: Mannen en vrouwen

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęen

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linesmen en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 51: Matchfixing en betting

Artikel 52: Overig

Sportreglement