Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 5: Deelnemende teams

Arti¬≠kel 5: Deel¬≠ne¬≠men¬≠de teams

a. De competitie van IJshockey Nederland staat open voor teams van verenigingen en onder bepaalde voorwaarden voor contractanten en buitenlandse clubs.
b. Contractanten kunnen zich uitsluitend voor een door het bondsbestuur daartoe aangemerkte competitie inschrijven. Contractanten zijn verplicht de deelnemende spelers en begeleiders als verenigingslid bij IJshockey Nederland aan te melden en zijn gebonden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere reglementen, bepalingen of besluiten van IJshockey Nederland, tenzij deze voor contractanten niet van toepassing zijn verklaard.
c. Het bondsbestuur kan onder nader te bepalen voorwaarden teams van buitenlandse clubs tot de competitie toelaten. Naast bedoelde nadere voorwaarden is een buitenlandse club in ieder geval gebonden aan het sportreglement, het tuchtreglement en andere reglementen, bepalingen of besluiten van IJshockey Nederland, tenzij deze voor buitenlandse clubs niet van toepassing zijn verklaard.
d. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de procedure van inschrijving voor de verschillende competities. De competitiecommissie kan na overleg teams in een andere competitie indelen dan die waarvoor zij zijn ingeschreven. De hoogte van het wedstrijdgeld per competitie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De hoogte van de competitieafdracht wordt per in te schrijven team vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
e. Door in te schrijven voor een competitie confirmeert een vereniging zich automatisch aan de door de competitiecommissie opgestelde competitiemodus, alsmede aan de in diverse reglementen gestelde voorwaarden.
f. Voor competities met een promotie/degradatieregeling kan slechts worden ingeschreven voor de divisie waar men krachtens genoemde regeling gerechtigd is uit te komen.
g. De deelnemers aan de competitie dienen over voldoende ‚Äėwedstrijdijstijd‚Äô te beschikken.
- voor deelname aan de BeNe-League, eredivisie of eerste divisie zijn per team tenminste twee ‚Äėthuisspeeltijden‚Äô per week verplicht;
- tijdens play-offs in de BeNe-League, eredivisie of eerste divisie dient een team over een derde ‚Äėthuisspeeltijd‚Äô per week te beschikken;
- voor de overige competities geldt de vuistregel per twee ingeschreven teams √©√©n ‚Äėthuisspeeltijd‚Äô per week.
h. De competitiecommissie kan √©√©n of meerdere teams van een vereniging deelname aan de competitie ontzeggen indien de beschikbare ‚Äėwedstrijdijstijden‚Äô niet voldoende zijn of een ordelijk verloop van de competitie ernstig belemmeren.
i. Voor de deelnemers aan de competitie is de competitiekalender bindend en zij dienen de daaruit voortvloeiende verplichtingen zonder enig voorbehoud na te komen.
j. Competitiewedstrijden hebben, ongeacht de datum waarop zij zijn vastgesteld, altijd voorrang op vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien.
k. Alle opmerkingen, aanmerkingen, klachten etc. van een vereniging naar aanleiding van gespeelde wedstrijden moeten schriftelijk of per e-mail worden gericht aan de competitiecommissie of aan de scheidsrechterscommissie in het geval de opmerkingen, aanmerkingen, klachten etc. betrekking hebben op een scheidsrechter of linesman. Een dergelijk schrijven moet uiterlijk binnen vijf dagen na de wedstrijddatum op het bondsbureau aanwezig zijn. Opmerkingen, aanmerkingen, klachten etc. die later worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende teams

Artikel 8: Mannen en vrouwen

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęen

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linesmen en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 51: Matchfixing en betting

Artikel 52: Overig

Sportreglement