Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 55: Matchfixing en betting

Arti­kel 55: Match­fixing en betting

a. Iedere sporter, teambegeleider, official en andere kaderleden van IJshockey Nederland verplichten zich te onthouden van:
- Het wedden op het resultaat, de voortgang en /of het verloop van enige wedstrijd of (jeugd-)competitie waaraan de sporter, teambegeleider, official en andere kaderleden deelnemen, of hebben deelgenomen in dat seizoen dan wel waaraan hij/zij direct dan
wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben:
- Het wedden op enige aangelegenheden, doch niet uitsluitend, zoals daar zijn het wedden op:
- disciplinaire sancties;
- overschrijving van spelers;
- de selectie van het team, of de sporter;
betreffende of gerelateerd aan een team, en, of sporter die deelneemt aan een wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen.
- Andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig be√Įnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder doch niet uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor genoemde weddenschap aan te gaan.
- Het verspreiden van vertrouwelijke informatie aan elk persoon (zonder of met beloning) waar men redelijkerwijs van zou kunnen weten dat deze informatie gebruikt zou kunnen worden voor gokken.
b. Meldplicht
Allen die zijn onderworpen aan dit reglement en het tuchtreglement van IJshockey Nederland of, indien van toepassing, de (tucht-)reglementen van het Instituut Sportrechtspraak, hebben een meldplicht om strafbaar handelen te melden bij IJshockey Nederland en/of het vertrouwenspunt sport NOC*NSF.
c. Vertrouwelijke informatie
Een verbod op het gebruiken van vertrouwelijke informatie voor strafbare doeleinden (o.a. gokdoeleinden).
d. Overtreding
De bevoegde tuchtcommissie zal bij overtreding van het gokverbod en meldplicht een sanctie opleggen aan de overtreders in de vorm van een berisping en/of boete en/of schorsing en/of royement. Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de bevoegde tuchtcommissie te bepalen, volgens de regels van het hiervoor geldende (tucht-)reglement.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 10:27

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting Oberliga, CEHL en Eredivisie

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 56: Overig