Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Arti­kel 43: Pro­ce­du­re doping­con­tro­le bin­nen wedstrijdverband

a. Spelers en verenigingen zijn verplicht volledig medewerking te verlenen aan een dopingcontrole. De aanwijzingen van de dopingcontrole-official van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie dienen te worden opgevolgd. Voor procedures rondom dopingcontroles verwijzen wij naar volgende link.

b. Alle spelers die deelnemen aan een wedstrijd dienen zich ervan te vergewissen of zij na afloop van de wedstrijd in aanmerking komen voor een dopingcontrole.

c. Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor de bescherming van de dopingcontrole-official(s) tegen geweldpleging, alsmede fysiek en/of verbale dreiging en/of intimidatie.

d. Bij dopingcontrole binnen wedstrijdverband is de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een dopingcontrolestation. Het dopingcontrolestation dient te voldoen aan de door dopingcontrole-uitvoerende organisatie gestelde vereisten.

e. De thuisspelende vereniging dient zorg te dragen dat tijdens dopingcontroles binnen wedstrijdverband de toegang(en) tot het dopingcontrolestation is of zijn beveiligd, door middel van bijvoorbeeld een afsluitbare deur, het installeren van een suppoost voor de toegangsdeur of een andere maatregel, die de integriteit van de dopingcontrolematerialen en/of urinemonsters waarborgt.

f. De dopingcontrole-official is verantwoordelijk voor de beoordeling van het dopingcontrolestation. Dit houdt in dat:
1. De dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft te beoordelen of aan de vereisten voor het ter beschikking te stellen dopingcontrolestation is voldaan, en
2. De dopingcontrole-official de bevoegdheid heeft de inrichting van het dopingcontrolestation te optimaliseren.

g. Indien de dopingcontrole-official gebreken constateert ten aanzien van de inrichting van het dopingcontrolestation, is de dopingcontrole-official bevoegd de voor de goedkeuring van het dopingcontrolestation noodzakelijke actie(s) te initi√ęren. Voldoet het dopingcontrolestation hierna niet aan de vereisten voor het uitvoeren van dopingcontroles, heeft de dopingcontrole-official de bevoegdheid te beslissen over het al dan niet uitvoeren van de dopingcontroles.

h. Een thuisspelende vereniging dient te assisteren bij het inrichten van het dopingcontrolestation zodra zij door de dopingcontrole-official of de contactpersoon voor dopingcontroles op de hoogte is gesteld van een dopingcontrole.

i. Indien een vereniging of verenigingslid (waaronder spelers en begeleiders) weigert aan een dopingcontrole mee te werken, of anderszins in gebreke blijft, zal de competitiecommissie dat bij de tuchtcommissie aanhangig maken en kan dat leiden tot de oplegging van tuchtrechtelijke sancties.

j. Direct voorafgaande aan de loting, van de te controleren spelers, dient het originele wedstrijdformulier in het dopingcontrolestation aanwezig te zijn.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:27

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement