Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 2: Toepassing sportreglement

Arti­kel 2: Toe­pas­sing sportreglement

a. Het sportreglement is van toepassing op alle door IJshockey Nederland georganiseerde competitiewedstrijden en onder auspici√ęn van IJshockey Nederland gespeelde vriendschappelijke wedstrijden.
b. Alle door IJshockey Nederland georganiseerde competitiewedstrijden, en onder auspici√ęn van IJshockey Nederland gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, worden gespeeld volgens het rule book (spelregelboek) van de International Ice Hockey Federation (IIHF) inclusief de daarop van toepassing zijnde rules interpretations (richtlijnen) van de IIHF. IJshockey Nederland draagt zorg voor een adequate vertaling van dit Engelstalige IIHF-spelregelboek in de Nederlandse taal. Bij discrepanties tussen de Engelstalige en de vertaalde versie, prevaleert de Engelstalige versie.
c. Daar waar bepalingen uit het sportreglement of daar waar bepalingen opgesteld op basis van het sportreglement, afwijken van het IIHF-spelregelboek, prevalereert het sportreglement.
d. Tijdens onder auspici√ęn van IJshockey Nederland gespeelde vriendschappelijke wedstrijden is het de deelnemende teams toegestaan af te wijken van specifiek in dit reglement aangegeven bepalingen (zie artikel 27 lid f).

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende teams

Artikel 8: Mannen en vrouwen

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęen

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linesmen en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 51: Matchfixing en betting

Artikel 52: Overig

Sportreglement