Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 3: Competitiecommissie

Arti­kel 3: Competitiecommissie

a. De competitiecommissie oefent haar bevoegdheden uit conform de statuten en het huishoudelijk reglement.

b. De leden van de competitiecommissie worden door het bondsbestuur benoemd.

c. De competitiecommissie zal, indien zij dat noodzakelijk acht, voorstellen tot wijziging van het sportreglement doen aan het bondsbestuur.

d. Bij de uitvoering van competitiezaken in het algemeen en bij de uitvoering van dit sportreglement in het bijzonder, wordt de competitiecommissie bijgestaan door medewerkers van het bondsbureau. De wijze waarop taken aan medewerkers van het bondsbureau worden toebedeeld, valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur.

e. De competitiecommissie is verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de competitie en zorgt voor een ordelijk verloop van de competitie. Teneinde de competitie in goede banen te kunnen leiden, zorgt de competitiecommissie voor:
- het opstellen van één of meer competitiekalenders;
- het informeren van deelnemende verenigingen over alle zaken die van belang zijn voor een ordelijk verloop van de competitie;
- het toezicht houden op het nakomen van de wedstrijdverplichtingen van de aan de competitie deelnemende verenigingen en indien noodzakelijk het nemen van corrigerende maatregelen waaronder strafmaatregelen.

f. Bij het samenstellen van de competitiekalender houdt de competitiecommissie, daar waar mogelijk, rekening met vooraf opgegeven incidentele verhinderingen en andere wensen van de deelnemende verenigingen en met de belangen van het nationale team en andere nationale en regionale selecties. De competitiecommissie kan vanwege organisatorische redenen geen rekening houden met (gespreide) vakanties in najaar, winter en voorjaar.

g. Indien een thuisspelend team niet over de ijsbaan kan beschikken waar het gewoon is de thuiswedstrijden te spelen, kan in overleg met de competitiecommissie, uitgeweken worden naar een andere ijsbaan of bepaalt de competitiecommissie op welke andere ijsbaan wordt gespeeld of welke andere maatregel eventueel noodzakelijk is.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 08:42

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement