Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Arti­kel 27: Vriend­schap­pe­lij­ke wed­strij­den en toernooien

a. Een vereniging of contractant dient een vriendschappelijke wedstrijd, die gespeeld wordt in Nederland of in het buitenland, aan te melden via de website van IJshockey Nederland. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het melden van een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland artikel 5 lid j. van dit reglement onverminderd van kracht blijft. Het wedstrijdgeld voor een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

Bij deelname aan een vriendschappelijke wedstrijd in het buitenland is schriftelijke toestemming nodig van de betreffende buitenlandse bond. Hiervan dient een afschrift per mail te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie om deel te mogen nemen aan de betreffende vriendschappelijke wedstrijd in Nederland. Hiervan dient een afschrift via een mailbericht te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

b. Voor een wedstrijd buiten IJNL-competitieverband van een vereniging of contractant in het buitenland is toestemming van de competitiecommissie van IJshockey Nederland vereist. De vereniging of contractant dient tenminste 14 dagen voor de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt via de website van IJshockey Nederland aan te melden. Indien de vereniging binnen zeven werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, betekent dit de facto dat er toestemming is verleend. Op aanvraag kan een bevestiging van akkoord per mail worden verzonden. Nadrukkelijk wordt gesteld dat ook na het aldus verkrijgen van toestemming artikel 3 lid f van dit reglement onverminderd van kracht blijft.

Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie voor de organisatie van de vriendschappelijke wedstrijd. Hiervan dient een afschrift te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

c. Een toernooi ‚Äď dat wil zeggen een aantal vriendschappelijke wedstrijden op √©√©n of meerdere dagen ‚Äď in Nederland of in het buitenland dient tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt gespeeld, via de website van IJshockey Nederland te zijn aangemeld. Indien de vereniging binnen zeven werkdagen na het melden geen nader bericht ontvangt, betekent dit de facto dat er toestemming is verleend. Op aanvraag kan een bevestiging van akkoord per mail worden verzonden.

Bij deelname aan een toernooi in het buitenland is schriftelijke toestemming vereist van de betreffende buitenlandse bond. Hiervan dient een afschrift via een mailbericht te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie om deel te mogen nemen aan het betreffende toernooi in Nederland. Hiervan dient een afschrift via een mailbericht te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

Buitenlandse teams hebben schriftelijke toestemming nodig van hun federatie voor de organisatie van het betreffende toernooi. Hiervan dient een afschrift via een mailbericht te worden gestuurd naar de competitiecommissie.

Bij toernooien in Nederland waaraan Oberliga, BeNe-League of Eredivisie deelnemen, wijst de scheidsrechterscommissie de scheidsrechters en linespersons aan. Bij de overige toernooien zal de lokale supervisor deze taak op zich nemen. De verantwoordelijke(n) voor de organisatie van een dergelijk toernooi dien(t)(en) tenminste 21 dagen voor de datum waarop wordt gespeeld, contact op te nemen met de lokale scheidsrechtercoördinator. Het wedstrijdgeld voor vriendschappelijke wedstrijden is niet van toepassing op een toernooi. Voor toernooien waaraan Oberliga, BeNe-League of Eredivisieteams deelnemen, stelt de algemene ledenvergadering een toernooiafdracht vast.

d. Indien een vriendschappelijke wedstrijd in Nederland tenminste 14 dagen voor de datum waarop deze wordt gespeeld, via de website van IJshockey Nederland is aangemeld, zal de scheidsrechterscommissie, indien van toepassing in de betreffende leeftijdscategorie, op gebruikelijke wijze scheidsrechters en/of linesperson persons aanwijzen.

e. Van elke vriendschappelijke gespeelde wedstrijd in het buitenland dient de vereniging die de wedstrijd heeft aangemeld een kopie van het wedstrijdformulier per mail te verzenden naar de competitiecommissie van IJshockey Nederland. Dit geldt tevens voor gespeelde wedstrijden in toernooien.

f. Verzuim van het in lid a., b., c., d. of e. gestelde wordt bestraft met een geldboete van maximaal ‚ā¨ 50 voor het eerste verzuim en van maximaal ‚ā¨ 100 voor ieder volgend verzuim. In afwijking hiervan wordt ieder verzuim als hiervoor bedoeld bestraft met een geldboete van ‚ā¨ 300 indien het een BeNe-League, of Oberliga team betreft, en met een geldboete van ‚ā¨ 150 indien het een Eredivisieteam betreft. Ingeval van cumulatie van verzuimen, wordt ieder verzuim - met inachtneming van vorengenoemde boetebedragen - apart bestraft. De geldboete wordt opgelegd aan de betreffende vereniging.

g. Tijdens vriendschappelijke wedstrijden en toernooien is het, indien de teamleiders van beide teams hiermee instemmen, toegestaan om van de vastgestelde leeftijdscategorie√ęn af te wijken.

h. Onder een vriendschappelijke wedstrijd wordt verstaan: een offici√ęle wedstrijd die niet door IJshockey Nederland is georganiseerd, maar die wel onder auspici√ęn van IJshockey Nederland wordt gespeeld.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:09

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement