Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 7: Deelnemende spelers

Arti­kel 7: Deel­ne­men­de spelers

a. Spelers die deelnemen aan door IJshockey Nederland georganiseerde competitiewedstrijden of aan onder auspici√ęn van IJshockey Nederland gespeelde vriendschappelijke wedstrijden, dienen als actief speler te zijn geregistreerd op de teamlijst van het team van de vereniging waarvoor zij uitkomen.

b. Indien op één ijsbaan een vereniging/stichting actief is binnen juniorencompetities en een andere vereniging binnen de BeNe-League, Oberliga of Eredivisie, kunnen spelers van de eerstgenoemde vereniging/stichting, met inachtneming van de betreffende bepalingen ten aanzien van speelgerechtigheid, bij die andere vereniging/stichting geregistreerd worden.

c. Indien op één ijsbaan een vereniging/stichting actief is binnen de juniorencompetities en Eredivisie en een andere vereniging/stichting binnen de BeNe-League of Oberliga, kunnen spelers van de eerstgenoemde vereniging/stichting, met inachtneming van de betreffende bepalingen ten aanzien van speelgerechtigheid, bij die andere vereniging/stichting geregistreerd worden.

d. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de procedure voor registratie. De kosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

e. Het bondsbureau kan steekproefsgewijs van nieuwe verenigingsleden de geboortedata controleren door middel van het opvragen van een kopie paspoort of ID via het betreffende verenigingslid of de vereniging.

f. Het minimumaantal spelers voor het spelen van een wedstrijd bedraagt acht, namelijk één doelverdediger en zeven veldspelers. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal dit bestraft worden op basis van artikel 4 lid b. en c. van dit reglement. (Het maximumaantal van twintig veldspelers en twee doelverdedigers is bepaald door het IIHF-spelregelboek.)

g. In de Bekercompetitie, het Landskampioenschap of Eredivisie moet ieder team de beschikking hebben over een reservedoelverdediger zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek, dat wil zeggen dat deze doelverdediger op elk moment van de wedstrijd volledig gekleed moet zijn in zijn doelverdedigersuitrusting, met uitzondering van helm, gezichtsmasker en handschoenen.

Laatst gewijzigd op 29 september 2023 om 19:55

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement