Home RegleĀ­menĀ­tenSportreglement → Artikel 29: Weigeren te spelen

ArtiĀ­kel 29: WeiĀ­geĀ­ren te spelen

29.1 - Procedure - Team op het ijs (zie Regel 73.2 van het Spelregelboek)
Als beide teams zich op het ijs bevinden en eĢeĢn van de teams weigert te spelen, dan krijgt het team een waarschuwing om binnen 15 seconden het spel alsnog te beginnen, weigert het team na die 15 seconden nog steeds om te spelen, dan wordt een bench minor opgelegd voor ā€˜Delaying the Gameā€™ (DELAY). Als het team daarna nog steeds blijft weigeren om het spel te hervatten, dan wordt een laatste waarschuwing gegeven om binnen 15 seconden te beginnen, als het team vervolgens blijft weigeren dan wordt nogmaals een bench Minor opgelegd voor DELAY en de Head Coach (HC) krijgt een Game Misconduct Penalty (GMP) voor REFUSE. Als duidelijk is dat het team niet verder wil spelen dan wordt de wedstrijd beĆ«indigd. In Egrep wordt bij ā€˜Opmerkingenā€™ genoteerd dat het team weigerde verder te spelen met daarbij de wedstrijdtijd. Bij de straffen eindigen we dus met 2x bench minor voor DELAY en een GMP aan de HC voor REFUSE. Het incident wordt tevens gerapporteerd aan de bevoegde instanties.

29.2 - Procedure - Team niet op het ijs (zie Regel 73.3 van het Spelregelboek)
Als een team zich niet op het ijs bevindt en het voor de scheidsrechter duidelijk is dat het team niet het ijs op wil komen, om de wedstrijd te beginnen/hervatten, dan zal de scheidsrechter, via aanvoerder, manager of coach, het team maximaal vijf (5) minuten de tijd geven om de wedstrijd te beginnen/hervatten en wordt er tevens een bench minor voor ā€˜Delaying the Gameā€™ (DELAY) opgelegd.
Komt het team alsnog binnen de 5 minuten terug op het ijs, dan wordt het spel hervat en de bench minor voor DELAY wordt uitgezeten.
Als na de 5 minuten het team nog steeds niet op het ijs is gekomen dan wordt de wedstrijd beĆ«indigd. In Egrep wordt bij ā€˜Opmerkingenā€™ genoteerd dat het team weigerde verder te spelen met daarbij de wedstrijdtijd. Bij de straffen eindigen we met een bench minor voor DELAY. Het incident wordt tevens gerapporteerd aan de bevoegde instanties.
Het team dat weigert een wedstrijd te spelen of dat weigert een wedstrijd verder te spelen, verliest die wedstrijd reglementair met 0-5, of in het geval het doelsaldo van de betreffende wedstrijd op het moment van staken groter is dan vijf, reglementair met nul doelpunten voor en het doelsaldo tegen. De competitiecommissie bepaalt of dit team nog een additionele straf krijgt opgelegd op basis van artikel 4 lid b. en c. van dit reglement.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:13

Meer in RegleĀ­menĀ­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorieƫn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerciƫle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement