Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Arti­kel 20: Dis­pen­sa­tie juniorenspelers

a. De competitiecommissie heeft de bevoegdheid om te bepalen of spelers in de diverse leeftijdscategorie√ęn dispensatie kunnen krijgen. Dit kan zowel voor het eerste jaar waarin zij op basis van leeftijdsbepaling te oud zijn voor een bepaalde competitie, als voor andere gevallen waarin dispensatie gewenst of noodzakelijk wordt geacht.

b. De competitiecommissie bepaalt per competitie hoeveel spelers maximaal voor dispensatie kunnen worden aangemeld.

c. Een speler die is aangemeld voor dispensatie - een dispensatiespeler - is alleen gerechtigd deel te nemen aan de competitie waarvoor de speler is aangemeld voor dispensatie. Uitzondering op deze regel zijn spelers die zijn aangemeld voor dispensatie in de U9, U11, U13.

d. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die reeds in een eerder seizoen bij IJshockey Nederland stond geregistreerd, kan tot uiterlijk veertien dagen na aanvang van de competitie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.

e. Het aanmelden voor dispensatie van een speler, die niet eerder bij IJshockey Nederland stond geregistreerd, kan tot veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie - indien van toepassing wil dat zeggen de competitie voorafgaande aan de play-offs - in de competitie waarvoor de betreffende speler voor dispensatie wordt aangemeld.

f. De competitiecommissie kan gedurende het seizoen besluiten om de dispensatie van een speler om lager te mogen spelen in te trekken.

g. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de aanmeldingsprocedure voor dispensaties alsmede de wijze waarop kenbaar wordt gemaakt welke spelers voor dispensatie zijn aangemeld. De hoogte van verschuldigde administratiekosten in verband met het aanmelden van dispensatiespelers, wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2024 om 18:34

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting Oberliga, CEHL en Eredivisie

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig