Home Regle­men­tenSportreglement → Artikel 13: Opstelling

Arti­kel 13: Opstelling

a. Als in het sportreglement of bijlage bij het sportreglement geen onderscheid wordt gemaakt tussen coach en teambegeleider wordt de coach gezien als teambegeleider.

b. Een teambegeleider dient door middel van de coach app van IJshockey Nederland kenbaar te maken welke spelers (inclusief informatie over positie, rugnummer, captain en assistent captain(s)) aan de wedstrijd zullen deelnemen en welke personen (coach en overige teambegeleiders) zich tijdens de wedstrijd naast, achter of in de spelersbank zullen bevinden.

c. Een speler kan naast als speler ook als coach op het wedstrijdformulier vermeld staan. In dat geval zijn de regels voor een speler van toepassing.

d. De lijst met spelers en teambegeleiders dient minimaal vijfenveertig minuten voor de geplande aanvangstijd van de wedstrijd in de coach app bevestigd te worden. Na bevestiging verschijnen de spelers, de coach en de teambegeleiders op het digitale wedstrijdformulier.

e. Als tijdens de wedstrijd blijkt dat het rugnummer van een speler niet overeenkomt met het rugnummer op het wedstrijdformulier zal het rugnummer op het wedstrijdformulier worden aangepast. De aanpassing wordt gedaan door de official, na goedkeuring van de scheidsrechter.

f. Mocht bij aanvang van de wedstrijd een speler niet aanwezig zijn, maar wel op het wedstrijdformulier staan, mag de speler alsnog aan de wedstrijd deelnemen als een teambegeleider voor het begin van de wedstrijd bij de scheidsrechter meldt dat de speler nog onderweg is en uiterlijk voor het begin van de tweede periode bij de scheidsrechter aantoont dat de speler is gearriveerd en klaar is om te spelen. Toont de teambegeleider dat niet aan, wordt de speler uit de opstelling verwijderd en mag de speler niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

g. De spelers die aan de wedstrijd deelnemen dienen speelgerechtigd te zijn. De teambegeleiders dienen gerechtigd te zijn zich tijdens de wedstrijd naast, achter of in de spelersbank te bevinden.

h. Een vereniging of contractant kan na een wedstrijd bij de competitiecommissie een verzoek indienen om na te gaan of een speler of teambegeleider van de tegenstander gerechtigd was deel te nemen aan een competitiewedstrijd. Dit verzoek kan alleen worden ingediend door de directe tegenstander in de betreffende competitiewedstrijd. Het verzoek dient binnen zeven dagen na de betreffende competitiewedstrijd te worden ingediend. Indien uit het onderzoek blijkt dat de speler of teambegeleider niet gerechtigd was deel te nemen, wordt de uitslag van de wedstrijd reglementair vastgesteld conform artikel 4 lid b van het sportreglement, zal het in overtreding zijnde team het aantal punten in mindering worden gebracht dat wordt verkregen bij winst in de reguliere speeltijd en wordt de vereniging of contractant waartoe de speler of teambegeleider behoort een boete opgelegd van € 250.

i. De scheidsrechter kan voor de wedstrijd de identiteit van een speler of teambegeleider controleren.

j. In een seniorencompetitie zal de scheidsrechter op verzoek van een teambegeleider de identiteit van een speler of teambegeleider van de tegenstander controleren. In een juniorencompetitie kan een verzoek alleen worden ingediend als de wedstrijd wordt geleid door een bondsscheidsrechter. Een verzoek kan voor de wedstrijd, tussen de eerste en de tweede periode en tussen de tweede en de derde periode worden ingediend.

k. Spelers en teambegeleiders zijn verplicht mee te werken aan de identiteitscontrole.

l. De identiteitscontrole zal plaatsvinden in het bijzijn van de scheidsrechter en een teambegeleider van beide teams. Betreft het de identiteitscontrole van een teambegeleider dan mag een andere teambegeleider van het betreffende team bij de identiteitscontrole aanwezig zijn.

m. De scheidsrechter maakt aan de teambegeleiding kenbaar van welke speler of teambegeleider de identiteit zal worden gecontroleerd.

n. Een speler wiens identiteit wordt gecontroleerd, is verplicht de helm en eventueel het gezichtsmasker af te nemen wanneer de scheidsrechter daar om vraagt.

o. De identiteit zal worden gecontroleerd aan de hand van de foto op een identiteitsbewijs waarop de naam en de geboortedatum staan vermeld.

p. De identiteitscontrole vindt plaats tussen vijftien minuten voor de geplande aanvangstijd van de wedstrijd en het begin van de wedstrijd of tussen de eerste en de tweede periode of tussen de tweede en de derde periode.

q. Als voor de wedstrijd wordt vastgesteld dat de identiteit van een speler of teambegeleider niet overeenkomt met de identiteit van de speler of teambegeleider op het wedstrijdformulier of een speler of teambegeleider weigert mee te werken aan de identiteitscontrole, mag de speler of teambegeleider niet aan de wedstrijd deelnemen. De vereniging of contractant waartoe de speler of teambegeleider behoort, wordt een boete van € 250 opgelegd en de speler of teambegeleider wordt vier wedstrijden geschorst. Als de speler of teambegeleider niet geschorst kan worden omdat de speler of teambegeleider niet is aangemeld bij IJshockey Nederland of omdat de speler of teambegeleider weigert mee te werken aan de identiteitscontrole, wordt het in overtreding zijnde team het aantal punten in mindering gebracht dat wordt verkregen bij winst in de reguliere speeltijd, en wordt een boete van € 250 opgelegd.

r. Als tussen de eerste en de tweede periode of tussen de tweede en de derde periode wordt vastgesteld dat de identiteit van de speler of teambegeleider niet overeenkomt met de identiteit van de speler of teambegeleider op het wedstrijdformulier of een speler of teambegeleider weigert mee te werken aan de identiteitscontrole, mag de speler of teambegeleider niet verder deelnemen aan de wedstrijd. De speler of teambegeleider dient zich naar de kleedkamer te begeven. De wedstrijd wordt conform de regels uitgespeeld. De uitslag van de wedstrijd wordt reglementair vastgesteld conform artikel 4 lid b van het sportreglement, wordt de vereniging of contractant waartoe de speler of teambegeleider behoort een boete van € 250 opgelegd en wordt de speler of teambegeleider vier wedstrijden geschorst. Als de speler of teambegeleider niet geschorst kan worden omdat de speler of teambegeleider niet is aangemeld bij IJshockey Nederland of omdat de speler of teambegeleider weigert mee te werken aan de identiteitscontrole, wordt het in overtreding zijnde team het aantal punten in mindering gebracht dat wordt verkregen bij winst in de reguliere speeltijd, en wordt een boete van € 250 opgelegd.

s. Een vereniging of contractant kan na een wedstrijd bij de competitiecommissie een verzoek indienen een onderzoek in te stellen naar de identiteit van een speler of teambegeleider van de tegenstander in een gespeelde competitiewedstrijd. Dit verzoek kan alleen worden ingediend door de directe tegenstander in de betreffende competitiewedstrijd. Het verzoek dient binnen zeven dagen na de betreffende competitiewedstrijd te worden ingediend. Indien uit het onderzoek blijkt dat de identiteit van de speler of teambegeleider niet overeenkomt met de identiteit van de speler op het wedstrijdformulier, wordt de uitslag van de wedstrijd reglementair vastgesteld conform artikel 4 lid b. van het sportreglement, wordt de vereniging of contractant waartoe de speler of teambegeleider behoort een boete van € 250 opgelegd en wordt de betreffende speler of teambegeleider vier wedstrijden geschorst. Als de speler of teambegeleider niet geschorst kan worden omdat de speler of teambegeleider niet is aangemeld bij IJshockey Nederland, wordt het in overtreding zijnde team het aantal punten in mindering gebracht dat wordt verkregen bij winst in de reguliere speeltijd, en wordt een boete van € 250 opgelegd.

t. Als een clubscheidsrechter weigert op verzoek van een teambegeleider de identiteit van een speler of teambegeleider te controleren, wordt de vereniging of contractant waartoe de clubscheidsrechter behoort een boete van € 250 opgelegd.

u. Mocht tijdens de wedstrijd blijken dat een speler niet op het wedstrijdformulier staat, is het deze speler niet toegestaan verder te spelen. De speler dient zich naar de kleedkamer te begeven. Mocht de speler op het ijs staan bij een gescoord doelpunt, zal het doelpunt worden afgekeurd, wanneer het ontbreken van de speler op het wedstrijdformulier wordt geconstateerd voor de volgende spelhervatting. Wordt het ontbreken van de speler op het wedstrijdformulier pas na de spelhervatting geconstateerd, wordt het doelpunt niet afgekeurd. Mocht de ontbrekende speler gescoord hebben, zal de scheidsrechter bepalen wie van de spelers die een assist hebben gegeven als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier wordt vermeld. Als geen assist is gegeven, zal de scheidsrechter bepalen wie als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier wordt vermeld. Mocht de ontbrekende speler een assist hebben gegeven, vervalt de assist.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2023 om 10:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorieën

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerciële onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement