Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 53: Afgelasten competities

Arti­kel 53: Afge­las­ten competities

- Mocht als gevolg van een landelijke of regionale lockdown naar het oordeel van de competitiecommissie in een competitie onvoldoende wedstrijden gespeeld kunnen worden of te veel teams zich (moeten) terugtrekken uit een competitie, zal de competitiecommissie op basis van artikel 26 lid a en lid b van het sportreglement de competitiekalender aanpassen.

- Mocht 50% of meer van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn gespeeld, zal op een later tijdstip, echter voor aanvang van het seizoen 2024-2025 en uiterlijk voor 15 september 2024 een play-offronde worden ingepland om alsnog de kampioenen/winnaars van het seizoen 2023-2024 te kunnen bepalen. Teams die zich hebben teruggetrokken uit een competitie, komen niet in aanmerking voor deelname aan de play-offronde.

Het format van deze play-offronde wordt door de competitiecommissie bepaald.

Rangschikking play-offronde
a. De rangschikking van de teams die zich plaatsen voor deze uitgestelde play-offronde wordt gebaseerd op basis van het aantal behaalde percentage wedstrijdpunten in daadwerkelijk gespeelde wedstrijden tegen teams die niet zijn teruggetrokken uit de competitie, waarbij het team met de meeste percentage wedstrijdpunten de hoogste rangschikking krijgt het team met de meeste percentage wedstrijdpunten op één na de volgende rangschikking enzovoort.
b. Bij een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten van twee of meerdere teams wordt de eindrangschikking bepaald door de volgende regels:
Indien twee of meer teams met een gelijk aantal percentage wedstrijdpunten eindigen, wordt de volgorde van de rangschikking bepaald door de behaalde wedstrijdpunten in de wedstrijden die deze teams onderling tegen elkaar speelden.
Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het onderlinge doelsaldo de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal doelpunten tegen in de onderlinge wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten gescoord in de onderlinge wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.
3. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het meeste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden de hogere rangschikking.
4. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het doelsaldo van alle gespeelde wedstrijden de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het percentueel aantal doelpunten tegen in alle gespeelde wedstrijden afgetrokken van het percentueel aantal doelpunten gescoord in alle gespeelde wedstrijden. Het team met een percentueel groter positief saldo of een percentueel kleiner negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.
5. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het percentueel meeste aantal gescoorde doelpunten in alle wedstrijden de hogere rangschikking.
6. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan, zal een allesbeslissende wedstrijd worden gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs, maar de competitiecommissie kan ook besluiten deze wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de betrokken teams in te plannen.

- Mocht 49% of minder van het totaal aantal oorspronkelijk vastgestelde wedstrijden zijn gespeeld, dan komt er een abrupt einde aan de competities en wordt het seizoen nietig verklaard. In het geval van 49% of minder aantal gespeelde wedstrijden zal geen kampioen/winnaar worden vastgesteld

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:44

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement