Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Arti­kel 11: Deel­na­me aan wed­strij­den door bui­ten­land­se spe­lers, trai­ners en coaches

a. De procedures rondom een buitenlandse speler, waarvoor een internationale transfer is vereist, dienen volledig te zijn afgerond alvorens de speler gerechtigd is uit te komen in een competitiewedstrijd, met in achtneming van lid d. van dit artikel. De procedures rondom een internationale transfer zijn beschreven in de International Transfer Regulations van de IIHF en artikel 10 van dit reglement.

NB
Voor een Nederlandse speler die eerder met een ongelimiteerde internationale transfer is getransfereerd naar het buitenland en getransfereerd wil worden naar Nederland, is eveneens een internationale transfer vereist.

b. Schriftelijke toestemming kan worden verleend door de 'oude' bond om een speler deel te laten nemen in oefenwedstrijden tijdens een bepaalde periode niet langer dan vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste oefenwedstrijd die hij speelt (een zogenaamde Try-Out). Gedurende deze periode valt de speler onder de jurisdictie van de 'nieuwe' bond en staat de speler onder het tuchtrecht van de IIHF.

NB
Ook voor de Try-Out dient aan lid d. van dit artikel te worden voldaan.

c. Overtredingen van de IIHF International Transfer Regulations worden gesanctioneerd door de IIHF conform de IIHF International Transfer Regulations. Sanctionering door de IIHF opgelegd aan IJshockey Nederland wordt doorberekend aan de in overtreding zijnde vereniging. IJshockey Nederland brengt daarnaast extra administratiekosten in rekening.

d. Een speler, trainer en/of coach met een niet-Nederlandse nationaliteit dient alvorens hij uitkomt in een (vriendschappelijke) wedstrijd te beschikken over de voor hem wettelijk vereiste geldige bescheiden voor rechtmatig verblijf en het rechtmatig verrichten van arbeid in Nederland zoals een visum, verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning. Dan wel dient het hem te zijn toegestaan om gedurende de aanvraagprocedure van dergelijke bescheiden rechtmatig in Nederland te verblijven en arbeid te verrichten. De vereniging waarvoor de betreffende speler, trainer en/of coach gaat uitkomen, is verantwoordelijk voor een correcte afwikkeling van de benodigde vergunningen.

NB
Een speler waarvoor eerder een ongelimiteerde internationale transfer is afgegeven, dient eveneens over een van rechtswege benodigde en geldige Nederlands verblijfs- en tewerkstellingsvergunning te beschikken.

e. Indien blijkt dat een speler, trainer en/of coach gedurende een periode niet over een van rechtswege benodigde en geldige visum, verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning beschikt, worden de volgende strafmaatregelen opgelegd:
- Elke wedstrijd waaraan deze speler, trainer en/of coach gedurende deze periode heeft deelgenomen, wordt omgezet naar een reglementair verlies voor het team waarvoor de speler, trainer en/of coach is uitgekomen. De uitslag van een wedstrijd wordt vastgesteld op 5-0 of 0-5, of in het geval het doelsaldo van de betreffende wedstrijd is dan vijf, met het doelsaldo voor en nul doelpunten tegen of met nul doelpunten voor en het doelsaldo tegen.
- Voor elke wedstrijd waarin deze speler, trainer en/of coach gedurende deze periode is uitgekomen, wordt de vereniging waarvoor de betreffende speler, trainer en/of coach is uitgekomen beboet met ‚ā¨ 1.000.
Genoemde sanctioneringen staan los van additionele boetes die opgelegd kunnen worden door bevoegde (overheids)instanties.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 08:52

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement