Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 35: Bench-officials

Arti­kel 35: Bench-officials

a. De thuisspelende vereniging of contractant is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de volgende bench-officials:
- 1 official scorer (zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 1 speaker (stadionspeaker). Het is toegestaan voor het vervullen van de functies van official scorer en speaker één official aan te wijzen.
- 1 tijdopnemer (game timekeeper, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 2 straftijdwaarnemers (penalty box attendants, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);

b. De thuisspelende vereniging of contractant is ervoor verantwoordelijk dat:
- de bench-officials zonder enig voorbehoud samenwerken met de door de scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechter(s) en linespersons;
- de bench-officials in woord, gedrag en houding neutraal zijn;

c. De thuisspelende vereniging of contractant is zonder enig voorbehoud verplicht te voldoen aan een verzoek van de aangewezen scheidsrechter(s) tot vervanging van één of meerdere bench-officials. Een scheidsrechter zal een dergelijk verzoek niet motiveren.

d. Een vereniging of contractant kan, indien gewenst, een schriftelijk verzoek tot motivatie van een beslissing zoals beschreven onder lid c., richten aan de scheidsrechterscommissie.

e. Alle bench-officials dienen te worden aangemeld via de online ledenadministratie van IJshockey Nederland. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de procedure voor het verkrijgen van deelnamegerechtigdheid aan wedstrijden. De kosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

NB
De bepaling ‚Äėin woord, gedrag en houding neutraal‚Äô is geen belemmering voor de stadionspeaker om op enthousiaste en spraakmakende wijze de positieve verrichtingen van het thuisspelende team te verwoorden.

Laatst gewijzigd op 15 juli 2023 om 10:50

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement