Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 35: Bench-officials

Arti­kel 35: Bench-officials

a. De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de volgende bench-officials:
- 1 official scorer (zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 1 speaker (stadionspeaker). Het is toegestaan voor het vervullen van de functies van official scorer en speaker één official aan te wijzen.
- 1 tijdopnemer (game timekeeper, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
- 2 straftijdwaarnemers (penalty box attendants, zoals bepaald in het IIHF-spelregelboek);
b. De thuisspelende vereniging is ervoor verantwoordelijk dat:
- de bench-officials zonder enig voorbehoud samenwerken met de door de scheidsrechterscommissie aangewezen scheidsrechter(s) en linesmen;
- de bench-officials in woord, gedrag en houding neutraal zijn;
- de official scorer zich tenminste vijftien minuten voor de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd meldt bij de scheidsrechter(s) met de volledig ingevulde en getekende wedstrijdformulier;
- het wedstrijdformulier volledig en zonder fouten wordt ingevuld.
c. De thuisspelende vereniging is zonder enig voorbehoud verplicht te voldoen aan een verzoek van de aangewezen scheidsrechter(s) tot vervanging van één of meerdere bench-officials. Een scheidsrechter zal een dergelijk verzoek niet motiveren.
d. Een vereniging kan, indien gewenst, een schriftelijk verzoek tot motivatie van een beslissing zoals beschreven onder lid c, richten aan de scheidsrechterscommissie.
e. Alle bench-officials dienen te worden aangemeld via de online ledenadministratie van IJshockey Nederland. De competitiecommissie van IJshockey Nederland bepaalt de procedure voor het verkrijgen van deelnamegerechtigdheid aan wedstrijden. De kosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
f. Het niet volledig invullen van het wedstrijdformulier wordt bestraft met een boete van ‚ā¨ 1 per onvolledigheid, met een maximum van ‚ā¨ 25 per wedstrijdformulier, op te leggen aan de betreffende vereniging.

NB
De bepaling ‚Äėin woord, gedrag en houding neutraal‚Äô is geen belemmering voor de stadionspeaker om op enthousiaste en spraakmakende wijze de positieve verrichtingen van het thuisspelende team te verwoorden.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende teams

Artikel 8: Mannen en vrouwen

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęen

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linesmen en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 51: Matchfixing en betting

Artikel 52: Overig

Sportreglement