Home Regle­men­tenSportreglement → Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Arti­kel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Indien wijzigingen in competitieschema’s moeten worden aangebracht (na 1 oktober of 14 dagen na definitieve vaststelling van het competitieschema) en anders dan in verband met weers- en/of “droeve” omstandigheden, worden de volgende procedures strikt in acht genomen bij het niet doorgaan van wedstrijden:

Bij een verplaatsing van een wedstrijd, die meer dan Ă©Ă©n week voorafgaande aan een wedstrijd plaatsvindt:
- 5-0 verlies (tenzij er binnen 14 dagen een alternatief gevonden wordt, dat goedkeuring kan dragen van beide teams);
- € 50 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland.

Bij afzegging van een wedstrijd binnen 1 week maar langer dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd, tenzij beide clubs een alternatief hebben op moment van afzeggen:
- 5-0 verlies;
- een boete van € 100 te voldoen aan IJshockey Nederland en een schadevergoeding van € 100 te voldoen aan de gedupeerde partij;
- niet opnieuw plannen;
- € 50 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland (ook in het geval van een alternatief).

Bij afzegging van een wedstrijd binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd:
- 5-0 verlies;
- € 50 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland;
- een boete van € 250 te voldoen aan IJshockey Nederland;
- en een schadevergoeding van € 500 te voldoen aan de gedupeerde partij;
- niet opnieuw plannen.

Bij afzegging van een Eredivisiewedstrijd binnen 24 uur voor aanvang van de wedstrijd:
- 5-0 verlies;
- € 50 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland;
- een boete van € 250 te voldoen aan IJshockey Nederland;
- en een schadevergoeding van € 1.000 te voldoen aan de gedupeerde partij;
- niet opnieuw plannen.

Indien een wedstrijd niet gespeeld kan worden door ijsgebrek bij de thuisclub, moet door de thuisclub uitgeweken worden naar een andere ijsbaan. Indien het niet mogelijk is om de wedstrijd op een andere ijsbaan te plannen:
- verliest het thuisteam de wedstrijd met 5-0 en
- ontvangt de thuisclub een boete van € 500 te voldoen aan IJshockey Nederland.

Indien een wedstrijd wordt afgezegd meer dan een week voorafgaande aan een wedstrijd en deze wedstrijd niet opnieuw kan worden gepland:
- verliest het team dat de wedstrijd heeft afgezegd de wedstrijd met 5-0,
- wordt de betreffende club € 50 administratiekosten, te voldoen aan IJshockey Nederland, in rekening gebracht en ontvangt de betreffende club een boete van € 100 te voldoen aan IJshockey Nederland.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 09:43

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 10: Internationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorieën

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerciële onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement