Home Regle¬≠men¬≠tenSportreglement → Artikel 10: Internationale transfers

Arti­kel 10: Inter­na­ti­o­na­le transfers

a. IJshockey Nederland is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF. In de leden b., c., d. en e. van dit artikel zijn de belangrijkste punten uit dit IIHF-reglement weergegeven. Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en het IIHF-reglement is het laatstgenoemde reglement bindend.

b. Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‚Äėoude‚Äô bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een internationale transfer via het transfersysteem te worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een internationale transfer is een kopie van het geldige paspoort van de betreffende speler vereist.

c. Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren via het transfersysteem. Geen transferkosten zijn van toepassing op een transfer die eerder is voltooid dan de 18de verjaardag van de speler.

d. Internationale transfers kunnen gelimiteerd of ongelimiteerd zijn. Bij een gelimiteerde internationale transfer is de club in het nieuwe land en de duur van de transfer gespecificeerd, doorgaans voor de duur van het lopende seizoen en eindigend op 30 juni. Na afloop van een gelimiteerde internationale transfer valt de speler automatisch weer onder de zeggenschap van de ‚Äėoude‚Äô bond. Bij een ongelimiteerde internationale transfer wordt de speler volledig en volwaardig lid van de ‚Äėnieuwe‚Äô bond. De 'oude' bond bepaalt of een internationale transfer gelimiteerd of ongelimiteerd wordt afgegeven. Voor het aanvragen van een ongelimiteerde transfer dient de speler een Unlimited Transfer Request Form te ondertekenen.

e. De kosten van een internationale transfer zijn opgebouwd uit tenminste drie onderdelen:
- administratiekosten IJshockey Nederland;
- kosten van de internationale transfer berekend door de IIHF;
- indien van toepassing administratiekosten berekend door de 'oude' bond;

f. De kosten van de internationale transfer zijn afhankelijk van de kosten die de IIHF IJshockey Nederland in rekening brengt. De hoogte van het door te berekenen bedrag in Nederlandse valuta wordt door de competitiecommissie van IJshockey Nederland vastgesteld. De hoogte van de administratiekosten van de 'oude bond is afhankelijk van de kosten die de oude bond in rekening brengt. De hoogte van het door te berekenen bedrag in Nederlandse valuta wordt door de competitiecommissie van IJshockey Nederland vastgesteld.

g. De vereniging waarvoor de speler gaat uitkomen, dient de kosten van een internationale transfer vooraf, dat wil zeggen voordat de internationale transfer in behandeling wordt genomen aan IJshockey Nederland te voldoen. Verwerking van de internationale transfer door IJshockey Nederland vindt alleen dan plaats als de betreffende vereniging voor de betreffende internationale transfer een voorschot in verband met de administratiekosten van IJshockey Nederland, de kosten van de IIHF en de administratiekosten van de 'oude' bond heeft voldaan. De hoogte van dit voorschot wordt jaarlijks door het bondsbestuur van IJshockey Nederland vastgesteld.

h. Het bondsbestuur van IJshockey Nederland bepaalt, met inachtneming van het op basis van lid j bepaalde, de aanvraagprocedure voor een internationale transfer. De administratiekosten die hiermee samenhangen, worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

i. Een speler die na een internationale transfer door een vereniging bij IJshockey Nederland wordt geregistreerd, is in het betreffende seizoen niet speelgerechtigd in een jeugd-, vrouwen- of regiocompetitie wanneer zijn transfer is aangevraagd in een periode van veertien dagen voor het einde van de reguliere competitie.

j. Een speler waarvoor een internationale transfer is vereist en die aan de competitie in de BeNe-League, Oberliga, Bekercompetitie, Landskampioenschap en Eredivisie gaat deelnemen, dient uiterlijk binnen een week na het sluiten van de internationale transferperiode zijn eerste wedstrijd in de Nederlandse competitie te spelen. De competitiecommissie bepaalt, na consultatie met het bondsbestuur, hoe dit gecontroleerd wordt.

k. Het bondsbestuur bepaalt voor BeNe-League, Oberliga, Bekercompetitie, Landskampioenschap en de Eredivisie de uiterste datum in het betreffende seizoen tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd. De competitiecommissie kan tevens additionele bepalingen met betrekking tot internationale transfers vaststellen.

Laatst gewijzigd op 7 juli 2023 om 08:51

Meer in Regle­men­tenSportreglement

Artikel 1: Algemeen

Artikel 2: Toepassing sportreglement

Artikel 3: Competitiecommissie

Artikel 4: Maatregelen

Artikel 5: Deelnemende teams

Artikel 6: Farm team-constructie

Artikel 7: Deelnemende spelers

Artikel 8: Competitie deelname

Artikel 9: Nationale transfers

Artikel 11: Deelname aan wedstrijden door buitenlandse spelers, trainers en coaches

Artikel 12: Teambegeleiders

Artikel 13: Opstelling

Artikel 14: Opgave spelers

Artikel 15: Leeftijdscategorie√ęn

Artikel 16: Beschermende uitrusting en internationale standaard

Artikel 17: Kleur shirts en kousen

Artikel 18: Competitie-opzet

Artikel 19: Samenstelling teams

Artikel 20: Dispensatie juniorenspelers

Artikel 21: Afwijkende spelregels

Artikel 22: Allesbeslissende wedstrijd

Artikel 23: Best-of-three/five/seven-serie

Artikel 24: Best-of-two-serie

Artikel 25: Sudden victory overtime (verlenging)

Artikel 26: Wijzigen van de competitiekalender

Artikel 27: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien

Artikel 28: Afgelasten of staken van een wedstrijd

Artikel 29: Weigeren te spelen

Artikel 30: Wedstrijdtijd

Artikel 31: Scheidsrechters, linespersons en supervisors

Artikel 32: Toegangsregeling scheidsrechters(-commissie) en officiating coaches (supervisors)

Artikel 33: Clubscheidsrechters

Artikel 34: Doelrechters

Artikel 35: Bench-officials

Artikel 36: Medische begeleiding tijdens wedstrijden

Artikel 37: Kennisgeving van straffen

Artikel 38: Invullen wedstrijdformulier

Artikel 39: Invoeren wedstrijdformulier

Artikel 40: Wedstrijdpunten

Artikel 41: Rangschikking

Artikel 42: Ordelijk verloop van de wedstrijden

Artikel 43: Procedure dopingcontrole binnen wedstrijdverband

Artikel 44: Toegangsregeling leden directie, bondsbestuur, commissieleden, ereleden, (assistent-)bondscoaches nationale teams en medewerkers bondsbureau

Artikel 45: Accommodatiereglement

Artikel 46: Video-opnamen

Artikel 47: Verplichting BeNe-League

Artikel 48: Commerci√ęle onderbrekingen

Artikel 49: Lokaal arbitrageplan

Artikel 50: Verplichte spelregelcursus U15-spelers

Artikel 51: Bijzondere wedstrijden

Artikel 52: Wedstrijdverplaatsingen

Artikel 53: Afgelasten competities

Artikel 54: Gedragscode IJshockey Nederland

Artikel 55: Matchfixing en betting

Artikel 56: Overig

Sportreglement