Home Regle¬≠men¬≠tenStatuten → Artikel 17: Toegang en besluitvorming algemene ledenvergadering

Arti­kel 17: Toe­gang en besluit­vor­ming alge­me­ne ledenvergadering

1. De voorzitter kan toegang tot de Algemene Ledenvergadering verlenen aan anderen dan leden.
2. Besluitvorming wordt geregeld bij reglement.
3. Bij reglement kan worden gesteld dat een Algemene Ledenvergadering slechts geldig is, indien een bepaald aantal stemmen ter vergadering aanwezig is.

Laatst gewijzigd op 13 december 2022 om 15:47